· ноември, 2014

Написи за Русија од ноември, 2014

Опаѓа интернет економијата во Русија, попречена од кризите и рестриктивните регулативи

Рунет Ехо  14 ноември 2014

Иако се чини дека руската интернет економија е во пораст, подобар поглед на последните трендови сугерира дека истата успорува поради економската криза во земјата, како и драконските легислативи на интернетот.  Студија на перформансите на руските интернет бизниси направена од Руската асоцијација на електронски комуникации (РАЕК) и Високата економска школа пронаоѓа дека...