Преведувачи

Ana-Marija Ivanova

Дипломиран преведувач од англиски јазик на македонски јазик и обратно и од германски јазик на македонски јазик и култура

Angela Bileska

4th year student at Faculty of Filology “Blaze Koneski” – Skopje – Translation German/English.

Danche Stoeva

Graduate of the University of Saints Cyril and Methodious in Macedonia with a degree in Classical Philology, and the University of Athens in Greece with a post-graduate specialization in Modern Greek language. Certified professor of Modern Greek. Professional translator from Macedonian to Greek and vice versa.

Frosina

Golubovic Iva

Gresa Sopaj

Student at the University “Cyrill and Methodius”, Faculty of Philology. Department of Translation and Interpreting, currently exchange student at the University of Heidelberg, Germany.
Other experiences: DVV translator.

Ilkay Ahmed

Ivana Vitanovska

Преведувач по англиски и македонски јазик и обратно, вработена како новинар во веб-страна www.idividi.com.mk. Сочуствувам со некои стории, па преку преведувањето се обидувам истите да стигнат и до оние кои не разбираат англиски јазик. Преку тоа тие ќе дознаат за некои работи, а јас ќе се задоволам со тоа што сум им помогнала.

Translator from English to Macedonian language and vice versa, but I am working as journalist at website www.idividi.com.mk. I sympathize with some stories, so through my translations I am trying other people to read it, despite the fact that they don't understand English. Thanks to that they are going to learn something, while I am going to be satisfied with that.

maj_da_

Natasha Serafimovska

I am a young professional with special focus on education and youth development. I hold an MPhil in Education from the University of Cambridge and a BA in Conference Interpreting with English and French as working languages from Ss. Cyril and Methodius University.
I have a diverse work experience, from working as a literary and technical translator to developing and implementing youth projects with particular focus on youth empowerment and conflict resolution.
I am interested in learning about the world through the lens of the local people and in sharing that knowledge through translation.

NikolaPetrov

Petar Jankuloski

Graduate of the Department of Translation and Interpreting at Ss. Cyril and Methodius University of Skopje. Since 2012 he's been translating for Global Voices Online. Interested in international cooperation and intercultural understanding, languages and travel. In 2013, he represented Macedonia at the UNAOC-EF Summer School in New York. More info on petar.jankuloski@gmail.com

mk.linkedin.com/in/petarjankuloski/
@ebivetar

Stole.Nacev

Temjana Popovska

Tijana Bozovic

V D

Viki Mladenova

Александар Мишков

Bachelor in journalism. Worked in the mainstream media for six years, and now trying something different and be more active in the civil sector

Александар Ристов

Студент на катедрата за Преведување и Толкување на Филолошки Факултет „Блаже Конески“ Скопје.
Англиски и германски јазик

Александра Веловска

Дипломиран толкувач и преведувач по француски и англиски јазик.

Ана

Билјана Севриевска

Дипломирана по Бизнис администрација насока финансии, 2008 година. Се користи со англиски јазик, во процес на изучување на албански. Блогер за kauza.mk

Бранкица Димовска

Студентка во четврта година на Филолошки факултет – Скопје, катедра за преведување и толкување, англиски и германски јазик.

Валентина Боцевска

Родена на 12 ноември 1975. Живее во Оукланд, Нов Зеланд. По професија учителка и обожава деца.

Вангелица Ангеловска

Студентка на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје,четврта година на катедрата за Преведување и Толкување од англиски и германски јазик.

Весна Илиевска

Vesna considers herself a Jack of all trades. She a youth worker, media trainer & English teacher. Among the things she is extremely interested in also are: human rights, youth advocacy, education management, origami, citizens media, traveling, social media etc. While she was never blessed to speak French fluently, her Macedonian and English will do just fine for this purpose.

Викторија K.Китановска-Victoria K.Kitanovska

Дипломиран филолог по француски, италијански и шпански јазик. Се служи и со англиски.Овластен судски преведувач,со работно искуство од областа на правото на ЕУ.Во моментот работи како слободен преведувач.

Гоце Арсовски

Психолог. Методологија, примероци и инструменти во истражувања. Програмски Асистент во Фондација Метаморфозис.

Дарио Тодоровски

Graduated translator and interpreter of Italian language into Macedonian and vice verse with Spanish language and literature.
Manager for Social Media of Giffoni film festival in Macedonia.
Assistant professor of Italian language at FON University.

Дијана Десподова-Пајковски

Дијана Десподова-Пајковски живее во Киев, Украина, и работи на промовирање на македонските интереси.

Дона Џамбаска

Инженер по животна средина и ресурси. Работи како дел од програмскиот тим во Метаморфозис, фондација за Интернет и општество. Рекреативно се занимава со фотографија веќе 10 години.

Драган Куциров

Дипломиран толкувач од македонски кон англиски јазик и обратно и од француски кон македонски јазик. Менаџер за преведување на „Глобал војсис“ на македонски јазик.

EN-MK, MK-EN, FR-MK interpreter. Global Voices Macedonian Translation Manager

Ѓорѓина Димова

Родена на 5 март 1975 година. Дипломира на ПМФ Скопје – инженер по информатика. Моментално работи како професор по информатика во Неготино.

Елена Игнатова

Интерес за веб дизајн, нови медиуми, активизам…

Елена Митева

Graduated in Italian language and literature and American studies, at the moment working as a freelance translator in the language combinations English and Italian into Macedonian and vice versa, sworn court translator and interpreter for Italian language.

Елица Ананиева

Овластен судски преведувач за англиски и француски јазик кон македонски и обратно

Ема Треневска

Дипломирана на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје, на катедрата за превод и толкување, насока толкување со прв англиски и втор француски јазик. Моментално ги следи постдипломските студии по конференциско толкување на Филолошкиот факултет во Скопје

Здравко Вељанов (Zdravko Veljanov)

Студент на Филилошки факултет, на катедрата за преведување и толкување, англиски и француски јазик

Иван Стојановски

дипломиран филолог по општа и компаративна книжевност
(BA in general and comparative literature).

Ивана Спасевска

Студент на Филолошки факултет „Блаже Конески“, на катедрата за Преведување и толкување (англиски и француски јазик)

Јасна Трандафиловска/Jasna Trandafilovska

Родена во Битола, 1969. Живеам и работам во Лариса, Грција.
Моментално студирам превод од англиски на грчки јазик.

Катерина Велоска

Student at the department of translation and interpreting-Faculty of filology ”Blaze Koneski”‘-Skopje

Магдалена Велевска

Дипломиран преведувач од англиски на македонски и обратно

Магдалена Марковска

Student at the department of interpreting (English, German, Czech to Macedonian) at the Faculty of Philology Blaze Koneski

Маја Петровска

Дипломиран професор по Англиски јазик и литература..

Марко Манчев

Дипломиран преведувач/толкувач, германски и англиски јазик. Интересот за технологија го натера да запише уште еден факултет. Волонтер во Фондација Метаморфозис. Преводот засекогаш ќе му остане страст.

Мартин Нацев

Дипломиран Преведувач и Толкувач од/кон Англиски јазик како прв и Германски јазик како втор предмет на изучување.

Мартина Лозаноска

Студент на Филолошки факултет, на катедрата за Општа и компаративна книжевност

Наташа Илиевска

Дипломиран преведувач од англиски на македонски јазик и обратно

Николина Костова

Студентка од четврта година на Филолошки факултет “Блаже Конески”-Скопје
Катедра за превод и толкување-англиски и германски јазик

Огнена Костова

Студент на Правниот факултет во Скопје, отсек новинарство. Поранешен автор на македонскиот забавен портал 365.com.mk. Моментално волонтира во фондацијата Метаморфозис. Зборува англиски и (делумно) француски јазик. Интерес за е-новинарство, нови медиуми, технологија и сајбер-активизам.

Сандра Нешова Крајчев

Дипломиран филолог по англиски јазик и книжевност кој работи како овластен судски преведувач од англиски на македонски јазик и обратно. Магистрант е на специјалистичките (Мастер) студии по конференциско толкување за кои ја работи магистерската теза: „Политичката терминологија во институциите на Европската Унија и преводни еквиваленти во македонскиот јазик“. Вработена е во ООУ „Васил Главинов“ во Велес како наставник по англиски јазик.

Сања Јовановска

Student at the department of translation & interpreting (English & French Language Interpreting into Macedonian) at the Faculty of Philology “Blaze Koneski”

Симона Лазаревска

студент на катедрата за превод и толкување англиски и германски јазик.

Соња Златевска

Родена на 15 ноември 1981 во Свети Николе. Живее и работи во Скопје. Дипломиран правник и судски преведувач по англиски јазик. Мали познавања и на грчкиот јазик.

Софија Јанева

Дипломиран толкувач за германски и англиски јазик кон македонски јазик и обратно, на катедрата за преведување и толкување при Филолошки факултет „Блаже Конески“, Скопје

Стефан Ѓаковски

Currently, I am a student at the Department of Translation and Interpreting, English as a 1st foreign language and German as a 2nd foreign language. I am a student with excellent GPA and working experience in the process of translation and interpreting. In addition, I would like to enlarge my experience and to promote myself as a successful translator and interpretor in the future.

Тамара

Теодора Трповска

Посветена на последните испити како би била правник, во слободното време кое го имам многу пишувам на http://vegetarijanstvo.kauza.mk/ и истражувам во областа на кулинарството. Преведувам за да научам повеќе во тоа поле.

Тина Тануровска

Студент на филолошкиот факултет во Скопје, катедра за преведување и толкување, германски и англиски јазик

Филип Стојановски

Работи на Интернет од 1995 година, а од 2003 г. блогира на македонски (1, 2) и англиски (3, 4) јазик. Од 2008 г. пишува на ГВ и понекогаш си ги преведува своите, а понекогаш му е поинтересно да преведе туѓи написи од англиски на македонски. Вработен во Метаморфозис, фондација за Интернет и општество.

Податоци за контакт (ако не се знаеме, пишете прво најава/вовед)
Skype: filip_stojanovski
Twitter: @razvigor
Facebook: filip.stojanovski

Фондација „Метаморфозис“

Фондацијата „Метаморфозис“ е независна организација која дејствува во Северна Македонија и пошироко во Европа. Тимот на „Метаморфозис“ е составен од активисти обединети со заедничка кауза и вредности на меѓусебна одговорност, отворена комуникација, како и непоколеблива посветеност на универзалните човекови права и демократија.