Манифест

Ние веруваме со слобода на говорот: во заштита на правото за говорење и правото за информирање. Ние веруваме во слободен пристап до алатките за говор.

Токму поради тоа, ние ги охрабруваме сите што сакаат да го искажат своето мислење или да се информираат да најдат начин и да го направат тоа.

Благодарение на новите алатки, говорот повеќе не е контролиран од дистрибутерите и издавачите или пак од владата која би ја ограничила мислата и комуникацијата. Сега, секој може да ја почувствува силата на издаваштвото. Секој може да ја сподели својата приказна со светот.

Ние се обидуваме да изградиме мостови кои ќе ги поврзуваат луѓето, се со цел подетално да се запознаат едни со други. Ние се трудиме да работиме заедно и со тоа нашата работа да биде поефективна и помоќна.

Ние веруваме во моќта на директната конекција. Врската помеѓу индивидуалисти од различни светови е персонално, политичко и моќно. Ние веруваме дека конверзацијата кој не познава граници е од особено значење за слободна, праведна, просперитетна и одржлива иднина .

Иако продолжуваме да работиме и говориме како индивидуи, се трудиме да ги идентификуваме и промовираме нашите заеднички интереси и цели. Ние се стремиме кон меѓусебна почит, помош, учење и слушање.

Ние сме Глобал Војсис