Написи за Словенија од август, 2012

Русија: „Вистинското богохулие“ – Славој Жижек за Пуси рајот