Владо Анчев · август, 2010

Имејл Владо Анчев

Последни написи од Владо Анчев од август, 2010

Африканските мислители за потеклото и релевантноста на етничкиот идентитет

Исто како што жителите на Скандинавија и на медитеранските земји мора да се сметаат за два екстремни пола на истата антрополошка реалност, така и црнците...