Последни написи од Елена Игнатова од мај, 2013

Камп за слобода на интернет во Лима, Перу

Дали сте во Лима? Дали сакате да направите нешто за да го заштитите интернетот? Пријавете се за учество во Кампот за слобода на интернет 2013: два дена исполнети со слободна култура и активизам во Лима [шпански].

Простор на Елена Игнатова

Балканска мрежа за застапување при управување со е-отпад