Последни написи од Елена Игнатова од јуни, 2011

Македонија: Собирањето на јавен простор е забрането?

Внукот информира дека Министерството за култура им забрани на протестантите да се собираат на малиот плоштад, позади меморијалната куќа на Мајка Тереза, прекршувајќи го нивното право за слободен собир, наведен во член 21 од Уставот на Република Македонија.

Простор на Елена Игнатова

Балканска мрежа за застапување при управување со е-отпад