21 јули 2014

Написи од 21 јули 2014

Уметници ја истражуваат „точката на топење“ меѓу уметноста и пропагандата во Скопје