Написи за Либерија од декември, 2014

Kампањата #ISurvivedEbola (#ЈасПреживеавЕбола) со своето прво видео