мај, 2006

Написи од мај, 2006

Шри Ланка: Полот, жените, компјутерските игри и градење мир

  26 мај 2006

„ИКТ за Миротрворни активности“, има напис за градењето на мирот, контекстот во кој се гледаат жените во компјутерските игри и истакнува неколку студии во врска со ова. „Сепак мислам дека повеќето студии што се направени на тема за ефектите на насилство прикажано во компјутерски игри ја поедноставуваат комплексната матрица на...