- Global Voices на македонски - https://mk.globalvoices.org -

Централна и Источна Европа: Слобода на Балканот; Рестрикции за визи

Категории: Источна и Централна Европа, Албанија, Белорусија, Босна и Херцеговина, Бугарија, Естонија, Косово, Летонија, Литванија, Македонија, Молдавија, Полска, Република Чешка, Романија, Русија, Словачка, Словенија, Србија, Србија и Црна Гора, Украина, Унгарија, Хрватска, Црна Гора, Меѓународни односи, Политика, Слобода на говор, Туризам

Ари Русила на својот блог AriRusila’s BalkanBlog ги разгледува [1] резултатите за Балканот од истражувањето за слобода во светот на Freedom House, а на AriRusila's BalkanPerspective на Blogactiv.eu пишува [2] за индексот на рестрикции за визи во истражувањето направено од фирмата Henley & Partners, истакнувајќи ги резултатите за земјите од Централна и Источна Европа.