Филипини: Рибар спасен од делфини и китови

Како што вели самиот филипинскиот рибар Рони Дабал, тој бил спасен од делфини и китови кога неговиот брод беше превртен минатата недела во Палаван, Филипини.

Редемпто Анда ја напиша оваа приказна за „Филипин дејли инкуајрер“, водечкиот весник во земјата. Како делфините и китовите го спасиле животот на рибарот? Подолу е приказната на рибарот:

“Early in the morning while fishing for tuna in the choppy waters of Puerto Princesa Bay, a squall came upon him and turned his boat upside down.

“Dusk came as Dabal’s hopes started to vanish and a creeping darkness began to envelope him. From out of nowhere, a pod of around 30 dolphins and a pair of whales measuring about 10 meters in length came and started to flank him on both sides.

“As he lay still on top of his piece of plastic board, Ronnie narrated how the dolphins would alternately nudge his tiny life raft using their pectoral fins towards the direction of land.

“Dabal said he passed out while the dolphins were doing their slow chore of nudging him to shore, and woke up on the beach of Barangay (Village) Luzviminda where he was finally assisted by local residents there.”

„Во раните утрински часови, додека ловел туна, во немирните води во заливот на Пуерто Принцеса, ненадеен силен ветер му го превртел бродот наопаку.

Дојде самракот кога надежите на Дабал почнале да исчезнуваат, и притаена темнина почнала да го обвива. Одеднаш, од никаде се појавило јато од околу 30 делфини придружени од пар китови кои биле долги околу 10 метри кои се проближиле и почнале да го подбутнуваат од две страни.

Како што лежеше на врвот на парче пластична табла,- Рони раскажуваше како делфините почнале да го подбуцнуваат и буткаат неговиот малечок импровизиран сплав за спасување, користејќи ги нивните градни перки буткајќи го кон насоката на копното.

Дабал рече дека тој се онесвестил, додека делфините ја вршеле нивната бавна работа да го избуткаат до брегот, а се разбудил на плажата Барангај (село) Лузвиминда, каде што конечно му помогнале локалните жители“.

Рибарот е исто така и набљудувач на делфини.

Блогерот Анг Капе Ни Латекс беше фасциниран од приказната за рибарот. Тој ја поврзува приказната со потребата за промовирање на еко-туризмот во земјата:

“Dolphin spotters — a common second job for Puerto Princesa fishermen — head out early in the morning to look for large pods of dolphins, whose location they then relay to boatmen bringing tourists in for dolphin watching tours (using, what else: SMS text messages).

“Clearly, the Philippine eco-tourism scene’s promising outlook presents several lessons that must be fully appreciated. Foremost of these lessons is that locals will fiercely defend whatever livelihood they have — make the environment their livelihood and they will defend it out of their own volition. Everything else follows — compliance with laws, self-policing amongst ranks, even a total change in attitude with regards to littering.”

„Набљудувачи на делфини – вообичаена втора професија за рибарите од Пуерто Принцеса, – излегуваат рано наутро да бараат јата од делфини, и кога ќе ги забележат ја кажуваат локцијата на туристичките бродови бродови кои носат туристи во тури на набљудување делфини (известуваат со помош на што друго ако не СМС пораки).

Јасно е дека ветувачкиот изглед на филипинската сцена за еко-туризам ни претставува неколку лекции кои мора да бидат целосно ценети. Пред сè на врвот од овие лекции е дека локалните жители жестоко ќе ја бранат својата каква таква живеачка – направете ја животната средина нивна опстојувачка живечка и тие ќе ја бранат жестоко и своеволно. Сè друго следува потоа – усогласеност со законите, самовладеењето со ред, па дури и целосна промена во односот- во однос на загадувањето на средината.“

Но ДЏБ се сомнева во приказната за рибарот. Тој ги објаснува неговите причини:

“Sorry, but it sounds to me like a fairy tale for adults. Or a parable pleading for a kinder, gentler Homo sapiens. If this were some illiterate fisherman, and not one of Mayor Ed Hagedorn’s “dolphin wardens”, the story would be nearly miraculous. As it stands, though, I am almost ashamed to admit it, But I’m SKEPTICAL about the entire veracity of this story! I don’t know why, but that was my first impression after reading PDI’s (Inquirer) story today. Now there are a lot of details…Hmmm…

“Been doing a prelim search. I haven’t found even ONE reported instance of such a thing happening in the past. But then, that is just my googling.

“Also, I didn’t realize that crustaceans (”bugto”) could swim out in the open ocean and eat up soggy fishermen. Maybe on the beach, but while he was floating on the piece of styropor? These must be amphibious bugto super cannibalistic crabs or something.

“Thirty spinner dolphins and two pilot whales saves a human being. That’s one for the headlines.”

„Жалам, но звучи како бајка за возрасни. Или парабола која се залага за детски, нежни хомосапиенси. Ако ова беше некој неписмен рибар, а не еден од “делфинските чувари” на градоначалникот Ед Хагедорн, приказната би била речиси чудесна. Но, како што стојат работите, речиси се срамам да го признаам тоа, но јас сум СКЕПТИЧЕН за целата веродостојност на оваа приказна! Не знам зошто, но тоа беше мојот прв впечаток откако ја причитав приказната во весникот ПДИ. Сега има многу детали… Хмм…

Направив прелиминарно пребарување на интернет. Не сум нашол ниту еден ваков настан или некој да пријавил случај на такво нешто да се случувало во минатото. Но, сепак, може и да е само до моето пребарување на ’Гугл‘.

Исто така, не знаев дека ракчињата (’бугто‘) би можеле да пливаат во отворен океан и да јадат покиснати рибари. Можеби на плажа, но додека пловиш на парче стиропор? Овие мора да бидат водоземни бугто супер канибалистички ракови или нешто слично.

“Триесет делфини-спинери и два пилот китови спасуваат човечко суштество.- Тоа е за на насловна страница.“

View Larger Map

Палаван се наоѓа на западната страна на Филипините. Дел е од регионот Лузон и е популарна туристичка атракција. Уште поважно, тој регион изобилува со природни богаства:

“The island province of Palawan has been declared as a natural sanctuary of the world, and for good reason. It is wrapped in a mantel of rainforests, outstanding dive sites, majestic mountains, primeval caves, and pristine beaches. It is surrounded by a coral shelf that abounds with varied and colorful marine life. It boasts of exotic flora and fauna, like the mousedeer and the scaly anteater, that are found nowhere else.

“Palawan waters are among the best in the world, not only for diving but also for fishing. A diver’s paradise, it has miles of sub- surface coral and rainbow reef walls whish surround the coasts and coves teeming with rich marine life.”

„Островот провинција Палаван е прогласенa за природно светилиште на светот и тоа со добра причина. Тој е завиткан во мантил од дождовни шуми, извонредни локации за нуркање, величествени планини, првобитни пештери и беспрекорно сочувани плажи. Опколен е од слој од корали во кој изобилува и варира разновиден и живописен морски живот. Може да се пофали со егзотична флора и фауна, како што се глушестиот елен и оклопениот мравојад, видови кои не може да се најдат на ниедно друго место.

Палаванските води се меѓу најдобрите во светот, не само за нуркање туку и за риболов. Рај за нуркачите, со километри потповршински корали и ѕидини од гребени налик виножито кои ги опкружуваат бреговите и заливите во кои преовладува богат морски живот.”

 

Започни ја конверзацијата

Автори, ве молиме Најава »

Насоки

  • Сите коментари се модерирани. Не го поставувајте вашиот коментар повеќе од еднаш, бидејќи може да биде идентификуван како спам.
  • Ве молиме однесувајте се кон другите со почит. Коментарите кои содржат омраза, непристојност и лични напади нема да бидат одобрени.