- Global Voices на македонски - https://mk.globalvoices.org -

Mакедонија, Полска: Сеќавање на Солидарност

Категории: Источна и Централна Европа, Македонија, Полска, Граѓански медиуми, Историја, Политика, Протест

Македонскиот блогер Зорив евоцираше спомени за падот на социјализмот преку објавување оригинални фотографии [1] кои ги направил при неговата посета на Варшава во 1981 г., во текот на протестите организирани од независниот синдикат Солидарност [2].