- Global Voices на македонски - https://mk.globalvoices.org -

Претставување на балканските малцинства

Категории: Источна и Централна Европа, Босна и Херцеговина, Косово, Македонија, Србија, Граѓански медиуми, Жени и род, Идеи, Медиуми и новинарство, Младина, Образование, Слобода на говор, Хомосексуални права (ЛГБТ), Човекови права
Face the Balkans subjects of stories

Снимка од екранот на веб-сајтот „Соочи се со Балканот“.

Петнаесет млади новинари од шест различни земји објавија серија лични стории за претставници на разни видови малцинства од Босна и Херцеговина, Косово, Србија и Македонија. Приказните се достапни на англиски [1], германски [2] и француски [3] на веб-сајтот „Соочи се со Балканот“.