- Global Voices на македонски - https://mk.globalvoices.org -

Косово, Македонија: Ислам

Категории: Популарен напис, Источна и Централна Европа, Косово, Македонија, Србија, Владеење, Војни и конфликти, Етничка припадност и раса, Историја, Меѓународни односи, Политика, Религија, Туризам, Уметност и култура, Човекови права

Размислувања на Мајкл Ј. Тотен за исламот во Косово и Македонија, фотографии и многу коментари од читателите, може да најдете тука [1] и тука [2] (англиски).