- Global Voices на македонски - https://mk.globalvoices.org -

Македонија, Грција: Повеќе за конфликтот

Категории: Западна Европа, Источна и Централна Европа, Грција, Македонија, Бегалци, Владеење, Војни и конфликти, Етничка припадност и раса, Закон, Историја, Медиуми и новинарство, Меѓународни односи, Миграција и имиграција, Политика, Човекови права

Кажи: Македонија го дискутира написот од Шпигел [1] за конфликтот помеѓу Македонија и Грција и пишува за случај прикажан од бегалците од античките Македонци [2] пред Европскиот суд на човекови права во Стразбур.