- Global Voices на македонски - https://mk.globalvoices.org -

Балкан: “Национална наука“

Категории: Западна Европа, Источна и Централна Европа, Бугарија, Грција, Македонија, Владеење, Етничка припадност и раса, Историја, Јазик, Меѓународни односи, Политика, Слобода на говор, Човекови права

Кажи: Македонија пишува [1] за македонскиот јазик – и “националната наука“: „Оваа национална наука е токму она што не ни треба повеќе на Балканот. Отстранувањето на нашите политичко-влијателни науки (т.е. ‘научни пропаганди’) ќе ни помогне да ги истераме нашите национални демони од минатото и да започнеме да градиме толеранција и почит. Овој пат навистина.“