- Global Voices на македонски - https://mk.globalvoices.org -

Македонија: Дигање на свеста за техники за набљудување избори од Уганда

Категории: Источна и Централна Европа, Супсахарска Африка, Македонија, Уганда, Граѓански медиуми, Избори

Написот на тема поткуп и заплашување објавен на македонски [1] и албански [2] јазик од Кампањата за слободни и фер избори во Македонија го споменува примерот на Уганда воч [3], препорачан во два [4] написи [5] од Глобал војсис (сите на англиски).