- Global Voices на македонски - https://mk.globalvoices.org -

Македонија: Посета на грчки пацифисти

Категории: Популарен напис, Западна Европа, Источна и Централна Европа, Грција, Македонија, Етничка припадност и раса, Меѓународни односи, Политика, Протест, Слобода на говор

Анастас Вангели ги објави своите впечатоци од анти-националистичкиот и антимилитаристички грчко-македонски дијалог кој се одржа минатата сабота – на македонски [1] и англиски [2]. Учесниците во Грција биле прогласени за предавници и анатемисани [3] од солунскиот митрополит во неговата неделна проповед.