- Global Voices на македонски - https://mk.globalvoices.org -

Bubisher: Автобус со книги за децата во Западна Сахара

Категории: Среден Исток и Западна Африка, Западна Сахара, Бегалци, Книжевност, Меѓународни односи, Младина, Образование, Хуманитарен одговор
Bubisher..Books for Western Sahara children in refugee camps [1]

Bubisher: „Книги за децата од бегалските кампови во Западна Сахара“

Bubisher значи „птица што носи добри вести“. Според Roge Blog [2] тоа исто така е и името на поетската книга Saharui. Но, за стотиците деца кои живеат во бегалските кампови во западна Сахара, тоа е името на автобусот полн со книги, објаснува Haz lo que debas. [3]
Гонзало Мур, автор на книги за деца и човекот зад  Bubisher [4] вели:

El Bubisher no lleva ibros regalados o sobrantes, sino un plan de lectura, con 4 o 20 ejemplares por titulo, para un fondo inicial de 1400 libros.

Bubisher не носи употребени или многу книги, но тоа е план за читање со 4-20 копии по наслов за да се отвори библиотека од 1400 книги.

Блогот Abueliki [5] не охрабрува да го прочитаме блогот и да го поддржиме во напорите –  не само со средства туку и преку делење на искуството и учење за извонредниот начин на кој волонтерите се ангажираат во проектот и го сакаат. Меѓу нив има политичари, универзитети, издавачки куќи и обични луѓе.


EL PAJARO QUE TRAE LA BUENA SUERTE [6] од Irene Bailo [7] на Vimeo. [8]

Блогот Kalandra објаснува повеќе: [9]

Además de libros en castellano, donados por editoriales como KALANDRAKA, el Bubisher también incorpora una selección de literatura infantil y juvenil en árabe, lo que afianza los lazos de la multiculturalidad. Frente a la carencia de libros y de espacios de lectura, el Bubi supone “una biblioteca abierta y que se acerca a los lectores”, tal y como ha expresado Gonzalo Moure. Una biblioteca rodante, en constante movimiento

Како додаток на книгите на шпански, донирани од издавачки куќи како Kalandra, Bubisher има колекција од книги за деца и млади на арапски јазик, зајакнувајќи ги врските со мултикултуризмот. Соочувајќи се со недостаток на книги и место за читање, Bubi е отворена библиотека која оди таму каде што се читателите, објаснува Gonzalo Moure. Мобилна библиотека која е секогаш во движење.

Дали сакаш да волонтирате за Bubisher? Можеш да и се придружиш на 120 Bubusher friends [10] иницијативата со нивните партнери со училници или училишта за да помагаш при собирање на средства или самиот можеш да донираш книги или средства. Исто така можеш да ги преведуваш нивните материјали [11]од шпански на други јазици за да ги покажеш на својата околина. А можеш да направиш и повеќе: да посетиш некој од бегалските кампови како волонтер [12] и да читате заедно со децата.

Како заклучок, сакам да го цитирам креаторот на Bubisher Гонзало Мур [13], односно неговата дискусија за литературата и книгите:

Eso es la literatura: corazones que no dejan de latir, pensamiento sin la barrera del tiempo. El corazón del abuelo latiendo en nuestro pecho. El aliento de Homero en nuestros oídos. Leer es vencer al tiempo, tener mil corazones.

Ова е литература: срца кои продолжуваат да чукаат, мисли кои ги предизвикуваат временските бариери. Во нашите гради чука срцето на нашиот дедо. Здивот на Хомер во нашите уши. Да читаш значи да го предизвикаш времето, да чувствуваш со чувствата на илјада срца.