- Global Voices на македонски - https://mk.globalvoices.org -

Не е лесно да се биде црн во Куба

Категории: Кариби, Куба, Граѓански медиуми, Економија и бизнис, Етничка припадност и раса, Жени и род, Закон, Политика, Слобода на говор, Туризам, Човекови права

Најлошата новост за црните и мешаните кубанци е дека непостојат независни легални институции кои ги заштитуваат во случај на владино запоставување.

Кабинетот на Иван Филе известува [1] дека оние кои не се бели се сеуште маргинализирани во Куба.