- Global Voices на македонски - https://mk.globalvoices.org -

Рајзинг Војсис бара проектни предлози за развој на медиумите од областа на здравството

Категории: Популарен напис

Краен рок за поднесување на апликација: 1ви Јуни 2008

Рајзинг Војсис [1], „испружената рака” на Глобал Војсис [2], во соработка со Програмата за јавно здравство [3] на Институтот отворено општество – иницијатива „Медиумот во јавното здравство“ [4], сега прифаќа предлози за проекти за третиот круг на микро-грант финансирања до 5,000 УСД за нови медиумски проекти кои се фокусирани особено на проблеми од јавното здравство, кои вклучуваат маргинализирано население.

Идеални апликанти се динамични НВО-и или индивидуалци кои:

Услови за учество на конкурсот:

Рајзинг Војсис и Институтот отворено општество имаат за цел да донесат нови гласови од нови заедници и да се зборува на нови јазици на веб страниците за конверзација, со обезбедување на ресурси и финансирање на локални групи досегајќи до непретставените социјални групи. Примери за потенцијални проекти вклучуваат:

Грантот на Рајзинг Војсисж ќе се движи од 1,000 УСД до 5,000 УСД. Особено ќе се земат во обзир предлозите од Суб-Сахарна Африка [5] и Источна Европа, Централна Азија и Кавказ [6]. Ве молиме да бидете што поосмислени, специфични и реалистични кога ќе правите нацрт на својот буџет.

Успешните проекти ќе бидат објавени на Глобал Војсис.

Комплетни апликации ќе се прифаќаат не подоцна од недела, 1ви јуни на англиски или руски јазик. Ве молиме да ги доставите своите апликации на страницата на Рајзинг Војсис за аплицирање [7]. Предлозите на руски јазик треба да бидат поднесени овде [8]. Сите апликанти ќе добијат потврда по имејл до 3ти Јуни. Грантовите ќе бидат објавени на 28ми Јуни на Самитот за граѓански медиуми на Глобал Војсис [9] во Будимпешта, Унгарија.

***

Програмата за јавно здравство на Институтот отворено општество – иницијатива „Медиумот во јавното здравство“, има за цел да ја зголеми јавната свесност за здравствените проблеми, особено стигматизирани здравствени проблеми кои вклучуваат маргинализирано население. Иницијативата се фокусира на поддршка на НВО-и кои работат во областа на здравството, да ги развијат нивните односи со новинарите на сите медиумски платформи така што тие ќе можат ефективно да ги пренесат здравствените и човековите проблеми на јавноста. Во услови кога медиумската околина е особено непријателски расположена, Институтот Отворено Општество исто така поддржува “новинарство на заедницата“ иницијативи за да ги охрабри НВО-и да користат дигитална технологија да ги пренесат своите стории и проблеми меѓу себе и на светот пошироко. Иницијативата исто така бара да се изгради капацитет на медиумски професионалци кои одговорно ќе даваат извештаи за проблеми од јавното здравство.

Рајзинг Војсис има за цел да помогне да се донесат нови гласови од нови заедници и да се зборува на нови јазици на веб страниците за конверзација, со обезбедување на ресурси и финансирање на локални групи кои достигаат до непретставените досега социјални групи.