Со шарени цртежи на рикши против насилството врз жените во Бангладеш

Rickshaw painting with protest slogans. Photo by Sabrina Aman Reevy. Used with permission

Сликање рикши со слогани за протест на учесниците во настанот „Ронгбаџи“. Фотографија: Сабрина Аман Риви. Употребена со дозвола.

Рикшите на три тркала, типични возила за Дака, главниот град на Бангладеш, се познати по нивната весела и разнобојна надворешност. Овие возила се користат уште од 1940-те години, а уметничките дела со кои се украсени отсликуваат разни нешта, од филмски ѕвезди, цветови, па сè до религиозни слики.

На почетокот на април, група од околу 50 жени во Бангладеш го искористија сликањето рикши како начин да протестираат против насилството врз жените и други неправди со кои се соочуваат. Настанот го организираше Meye (Меје) (што на бангладешки значи „девојка“), непрофитна мрежа со која управуваат жени од Бангладеш, која застапува за правата на жените, зајакнување и лидерство. Основана во 2011, Меје создаде заедница од околу 5.000 жени досега, кои најчесто се поврзуваат преку друштвените медиуми.

Во последниве години во Бангладеш постои загрижувачки пораст на бројот на жртви на силување. Жените кои стануваат жртви на силување се често омаловажувани и се доведува во прашање нивната скромност. Малтретирање на жените по улиците е вообичаена слика. Во домот, дури 87% од жените во брак пријавиле насилство од страна на нивниот сопруг, што вклучува и психолошко насилство, според истражувањето спроведено од Владата на Бангладеш во 2011 година.

Message at the bottom: Photo by Navida Ameen Nizhu. Used with permission.

Порака (на долниот дел) која гласи: বউয়ের দোয়া” (Bouer Doa – Молитвите на мојата сопруга), произлезенa од вообичаената порака на задниот дел од рикшите – “মায়ের দোয়া” (Mayer Doa – Молитвата на мајка ми) – истакнувајќи го придонесот на сопругите во патријархалното општество. Фотографија: Навида Амин Нижу. Употребена со дозвола.

„Глобал војсис“ зборуваше со Тришиа Наштаран, блогер и основач/координатор на Меје, за иновативниот протест.

„Глобал војсис“ (ГВ): Кажете ни нешто повеќе за настанот за сликање на рикши.

Trishia Nashtaran (TN): None of us have forgotten the sexual assaults carried out against women on Pahela Baishakh (Bangla New Year celebrations) last year. Meye has responded to the violence then through ‘Arek Boishakh: A protest through celebration’ – urging women to once again reclaim the Dhaka University campus through colors, words and music.

This year, Meye welcomed the new year with a unique initiative they have named ‘Rongbaji’. Under the theme of ‘Let our words color rickshaws’, on the 1st of April, women voiced their protest through rickshaw paint at Nimtoli Gate, next to Bangladesh Asiatic Society. Before Bangla year 1423 arrives, the song in our hearts and the color in our souls took shape into words and images by adorning rickshaws — a transport that symbolizes the spirit of Dhaka. People of all gender were invited to lend a hand; because as we unite in celebration, we must also stand together when it’s time to protest an injustice.

Тришиа Наштаран (ТН): Не сме заборавиле на сексуалните напади врз жените кои се случија на „Пахела баишак“ (Бангладешката новогодишна прослава) минатата година. Тогаш, Меје одговори на насилството преку „Арек Бојшак: Протест преку прослава“ – со кој ги поттика жените да го вратат универзитетскиот кампус во Дака преку бои, зборови и музика.

Оваа година, Меје ја дочека новата година со оригинална иницијатива под наслов „Ронгбаџи“. Со слоганот „Нека нашите зборови ги обојат рикшите”, на 1 април, жените на протестот го кренаа својот глас преку сликање рикши пред Портата Нимтоли, веднаш до Бангладешката азијатска заедница. Пред да пристигне бангладешката година 1423, песната во нашите срца и бојата на нашите души зазедоа облик на зборови и слики преку украсување на рикши – превоз кој го симболизира духот на Дака. Беа повикани луѓе без разлика на полот, да дојдат и да помогнат; бидејќи како што се обединуваме во прославите, така треба и да се обединиме кога е време да се протестира против неправдите.

We have to protest to stop the crimes. Photo: Navida Ameen Nizhu. Used with permission

„Мораме да протестираме за да ги запреме криминалните дела.” Фотографија: Навида Амин Нижу. Употребена со дозвола.

ГВ: Зошто избравте сликање на рикши?

TN: Because, rickshaws are an integral component of our city lives. The images painted on rickshaws have always been a colorful reflection of the historical, cultural, social issues of our times.

ТН: Бидејќи рикшите се клучен дел од нашиот градски живот. Сликите кои се насликани на рикшите отсекогаш биле шарено отсликување на историските, културните, општествени проблеми на нашето време.

"নজর সামলে রাখুন" - Check your indecent stare. Image by Trishia Nashtaran. Used with permission.

“নজর সামলে রাখুন” – „Внимателно со бесрамните погледи“. Фотографија: Тришиа Наштаран. Употребена со дозвола.

ГВ: Што значи „Ронгбаџи“, насловот на настанот?

TN: The literal meaning of the word “Rongbaji” is playing with colors. In colloquial language, “rongbaj” is a word referred to spoilt brats who would stand on roadside and catcall women. The name was chosen for the rickshaw painting event for both the literal meaning and the colloquial one for the sarcastic tone it bears.

ТН: Буквалното значење на зборот „Ронгбаџи“ е играње со бои. Меѓу народот, „ронгбаџ“ е збор кој се однесува на разгалени деца кои стојат на улица и им свиркаат на жените. Името го одбравме за настанот со сликањето на рикши и поради буквалното значење, и поради народското, и поради тоа што содржи саркастичен тон.

1) The shame is for the rapist not the victim. 2) If you insult a woman, you insult the nation. Image by Navida Ameen Nizhu. Used with permission.

1) „Треба да се засрами силувачот, а не жртвата.“ 2) „Кога навредуваш жена, навредуваш цела нација.“  Фотографија: Навида Амеен Низу. Употребена со дозвола.

ГВ: Што се стремите да постигнете?

TN: We hope that the tradition of depicting messages of women in rickshaws we have started will be carried forward by the brilliant rickshaw painters (known in colloquial language as artist man) who help make our Dhaka rickshaws so very beautiful with their colorful strokes. Through the moving wheels of the rickshaws, our slogans will keep going forward and telling our stories throughout Dhaka. Some other organizations have already been planning to spread their protest in this way. We hope that words will thus roam around places and find their ways into people’s thought, leading us to a better tomorrow.

ТН:  Се надеваме дека традицијата на отсликување пораки на жени во рикши која ја започнавме ќе ја продолжат талентираните сликари на рикши (на народски познати како артисти) кои се стремат да ги разубават рикшите во Дака со нивните шарени потези со четка. Преку движењето на тркалата на рикшите, нашите слогани ќе продолжат да „се вртат“ и да ги раскажуваат приказните низ цела Дака. Други организации веќе планираат да го прошират протестот на ваков начин. Се надеваме дека зборовите ќе продолжат и понатаму да патуваат низ разни места и ќе се врежат во мислите на луѓето како водилка за подобро утре.

You cannot love without consent. Photo by Navida Ameen Nizhu. Used with permission.

„Не можеш да сакаш некого без нивна согласност.“ Фотографија: Навида Амин Нижу. Употребена со дозвола.

Some of the participants of the event. Photo: Navida Ameen Nizhu. Used with permission.

Дел од учесниците на настанот. Фотографија: Навида Амин Нижу. Употребена со дозвола.

Започни ја конверзацијата

Автори, ве молиме Најава »

Насоки

  • Сите коментари се модерирани. Не го поставувајте вашиот коментар повеќе од еднаш, бидејќи може да биде идентификуван како спам.
  • Ве молиме однесувајте се кон другите со почит. Коментарите кои содржат омраза, непристојност и лични напади нема да бидат одобрени.