- Global Voices на македонски - https://mk.globalvoices.org -

Македонија: Анализа на Скопје 2014

Категории: Источна и Централна Европа, Македонија, Владеење, Граѓански медиуми, Идеи, Историја, Политика, Уметност и култура

Јасна Котеска [1] објави [2] (на англиски) анализа на импликациите на проектот Скопје 2014 [3] од гледна точка на концептите развиени од водечките современи филозофи и мислители. Текстот е информативен и читлив, полн со сочни детали за користењето на историјата во формирање нова националистичка идеологија.