- Global Voices на македонски - https://mk.globalvoices.org -

Кенија: Војна, оружје и гласови

Категории: Супсахарска Африка, Кенија, Војни и конфликти, Граѓански медиуми, Избори

Какво ќе биде влијанието [1] (на англиски) на војната меѓу Кенија и Ал Шабааб врз изборите во 2012/13 година?: „Се поставуваат низа прашања: дали зголемените безбедносни барања поврзани со заканите од тероризам на Ал Шабааб исто така ќе помогнат да се обезбеди спречување на насилство поврзано со изборите? Или пак безбедносните сили ќе бидат користени во функција на предизборната кампања, како во 2007 година?“