- Global Voices на македонски - https://mk.globalvoices.org -

Африка: Колку африкански жени се на Интернет?

Категории: Супсахарска Африка, Гана, Замбија, Сенегал, Уганда, Граѓански медиуми, Жени и род, Технологија

Гамелмаг прашува (на англиски) колку африкански жени се на Интернет [1]: „Прво, треба да го пронајдеме точниот број на активни женски корисници на Интернет. Следно, треба да ги откриеме факторите кои ги спречуваат жените да го користат вебот, а најнакрај да одредиме мерки кои ќе предизвикаат пресврт на овој тренд“.