- Global Voices на македонски - https://mk.globalvoices.org -

Расчистување на крајбрежјето во Сингапур

Категории: Источна Азија, Сингапур, Граѓански медиуми, Животна средина, Младина, Туризам
Volunteers during a cleanup event. Flickr photo by NUS Toddycats & ICCS (CC License) [1]

Волонтери за време на настан за расчистување. Фотографија од Фликр на NUS Toddycats и ICCS (CC лиценца)

Од 1992, Интернационалното расчистување на крајбрежја – Сингапур организира активности за отстранување [2] на отпадоците од плажите и крајбрежните подрачја во Сингапур. Секоја година, околу 1.500 волонтери се приклучуваат на настаните за расчистување каде собираат 60.000 парчиња отпадоци.

Clean up locations around Singapore [3]

Локации за расчистување околу Сингапур