- Global Voices на македонски - https://mk.globalvoices.org -

Србија: Пет години од смртта на Зоран Џинџиќ

Категории: Источна и Централна Европа, Србија, Владеење, Закон, Историја, Меѓународни односи, Политика

Блогот Бејград 2.0 пишува [1] за петгодишнината од смртта на Зоран Џинџиќ: „За жал, Србин со најдобри квалитети беше убиен од луѓе кои не можеа да ја разберат современоста и беа неми за дискусија“