- Global Voices на македонски - https://mk.globalvoices.org -

Казахстан: Втор живот Астана

Категории: Централна Азија и Кавказ, Казахстан, Граѓански медиуми, Развој, Технологија

Лена Б-ва известува [1] за амбициозен проект во казахстанскиот интернет сегмент – Втора Астана, дел од глобалниот социјален сервис Втор живот (Second Life).