- Global Voices на македонски - https://mk.globalvoices.org -

Македонија: Global Voices презентиран во ТВ емисија

Категории: Источна и Централна Европа, Македонија, Владеење, Граѓански медиуми, Дигитален активизам, Медиуми и новинарство, Политика, Протест, Слобода на говор

Авторот на GV, Филип Стојановски [1] беше интервјуиран [2] во ТВ емијата Ние на тема “Кале, Интернет, политички партии, Facebook!? А кој е крив?” [3], каде зборува за улогата на граѓанските медиуми и Global Voices. Емисијата исто така вклучува сегмент од говорот [4] на TED на Итан Зукерман [5].