- Global Voices на македонски - https://mk.globalvoices.org -

Македонија, Турција: Поврзани, а не поделени, со историјата

Категории: Источна и Централна Европа, Среден Исток и Западна Африка, Македонија, Турција, Етничка припадност и раса, Историја, Меѓународни односи, Развој, Туризам, Уметност и култура

Крис Делисо [1], патеписец и основач на Balkanalysis.com пишува [2] во Today's Zaman за меѓусебното допаѓање помеѓу граѓаните на Македонија и Турција, наспроти фактот дека пред еден век „Македонија доживеала неверојатни страдања во текот на востанијата против отоманската власт“. Тој гледа потенцијал во за искористување на добрата волја и заедничкото културно и археолошко наследство за разни полезни намени, од ревитализација на туризмот до поттикнување на европската интеграција на целиот регион.