- Global Voices на македонски - https://mk.globalvoices.org -

Винтиџ разгледници го доловуваат животот во Виетнам на почетокот на 20-тиот век

Категории: Источна Азија, Виетнам, Граѓански медиуми, Историја, Туризам
Бухта Халонг - сегодня это популярное туристическое место и объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Фото из цифровой коллекции публичной библиотеки Нью-Йорка.1900 - 1909. [1]

Заливот Ха Лонг — денеска претставува популарно туристичко место и објект на светското наследство на УНЕСКО. Фотографијата е од дигиталната колекција на јавната библиотека на Њујорк. 1900-1909.

На 6 јануари 2016 година јавната библиотека во Њујорк објави,  [2]дека повеќе од 180.000 дигитализирани документи ќе станат дел од нејзината колекција од јавен домен. Посетителите на интернет страницата на библиотеката ќе имаат бесплатен пристап до изобилството ретки архивирани материјали. Покрај тоа, библиотеката [3] им нуди на посетителите да ја истражуваат дигиталната колекција, да ги преземаат и употребуваат  [4]документите од библиотеката, со цел создавање и распространување на нови материјали без какво било ограничување.

Дел од дигиталната архива се и разгледници од регионот на Азија и Тихи океан, кои прикажуваат сцени од животот на луѓето во тоа време во колонизираните земји. На некои од разгледниците, претставен е Виетнам во времето на француското колонијално владеење на почетокот на 1900-тата година. Разгледниците даваат ретка можност, со сопствени очи да се видат виетнамските пејзажи, локалните традиции, животот и трговијата во колонијалните градски центри. Погледнетете и сами.

Ханойский театр, улица Paul-Bert. Фото из цифровой коллекции публичной библиотеки Нью-Йорка [5]

Театарот во Ханој, улицата Paul-Bert. Фотографија од дигиталната колекција на јавната библиотека на Њујорк

Пойманный в ловушку и убитый тигр. Фото из цифровой коллекции публичной библиотеки Нью-Йорка. 1909 [6]

Фатен во лов и убиен тигар. Фотографија од дигиталната колекција на јавната библиотека на Њујорк. 1909

Повозка на дороге в Сайгон. Фото из цифровой коллекции публичной библиотеки Нью-Йорка. 1908 [7]

Запрежна кола на пат во Сајгон. Фотографија од дигиталната колекција на јавната библиотека на Њујорк. 1908

Консольный мост в Ханое. Фото из цифровой коллекции публичной библиотеки Нью-Йорка [8]

Конзолен мост во Ханој. Фотографија од дигиталната колекција на јавната библиотека на Њујорк

Сайгонский оперный театр. Фото из цифровой коллекции публичной библиотеки Нью-Йорка, 1910 [9]

Сајгонскиот оперски театар. Фотографија од дигиталната колекција на јавната библиотека на Њујорк, 1910

Серебряная колесница чети [прим. переводчика: чети - каста купцов в юго-восточной азии]. Религиозная процессия во Вьетнаме. Фото из цифровой коллекции публичной библиотеки Нью-Йорка [10]

Сребрена кочија на чета [заб. на превод: чета – сталеж на купувачи во југоисточна Азија]. Религиозна процесија во Виетнам. Фотографија од дигиталната колекција на јавната библиотека на Њујорк

Плавучий дом на реке в провинции Нам-Динь. Фото из цифровой коллекции публичной библиотеки Нью-Йорка [11]

Пловечки куќи во провинцијата Нам Дин. Фотографија од дигиталната колекција на јавната библиотека на Њујорк

Вьетнамские дети в Сайгоне. Фото из цифровой коллекции публичной библиотеки Нью-Йорка [12]

Виетнамски деца во Сајгон. Фотографија од дигиталната колекција на јавната библиотека на Њујорк

Причал Нам-Динь. Фото из цифровой коллекции публичной библиотеки Нью-Йорка, 1911 [13]

Пристаниште Нам Дин. Фотографија од дигиталната колекција на јавната библиотека на Њујорк, 1911

Плоты в провинции Туенкуанг. Фото из цифровой коллекции публичной библиотеки Нью-Йорка, 1900 - 1909 [14]

Сплавови во провинцијата Туен Куанг. Фотографија од дигиталната колекција на јавната библиотека на Њујорк, 1900 – 1909

Преведувач: Андреј Солодов