- Global Voices на македонски - https://mk.globalvoices.org -

Загадувањето на воздухот во Бопал

Категории: Граѓански медиуми

Блогерот Багчиблог [1] се осврнува на зголемувањето на загадувањето на воздухот во Бопал [2] главниот град на индиската држава Мадја Прадеш. Влошувањето на квалитетот на воздухот првенствено е предизвикано од зголемување на бројот на автомобили и двоколки во градовите и руралните средини.