- Global Voices на македонски - https://mk.globalvoices.org -

Србија: 250 кучиња

Категории: Источна и Централна Европа, Србија, Хуманитарен одговор

A Yankee-in-Belgrade ја претставува Катја [1], жена која „живее на парче земја од 12×80 метри надвор од Белград со повеќе од 250 кучиња, за кои се грижи самата и со помош од неколку повремени волонтери.“