- Global Voices на македонски - https://mk.globalvoices.org -

Онлајн алатки за луѓето со хендикеп во Босна и Херцеговина

Категории: Источна и Централна Европа, Босна и Херцеговина, Граѓански медиуми, Дигитален активизам, Здравје, Технологија, Хуманитарен одговор

Гласовите од Евроазија на УНДП ги опишува (на англиски) новите алатки базирани на веб [1] наменети за промовирање на правата на лицата со хендикеп во Босна и Херцеговина: