- Global Voices на македонски - https://mk.globalvoices.org -

Македонија, Кина: Споредување на загадувањето во престолнините

Категории: Источна Азија, Источна и Централна Европа, Кина, Македонија, Владеење, Граѓански медиуми, Животна средина, Историја, Развој

Анастас Вангели [1], Македонец кој студира во Пекинг, ги спореди [2] нивоата на загадување на воздухот помеѓу тој град и неговиот роден град Скопје [3] (анг.).