- Global Voices на македонски - https://mk.globalvoices.org -

Македонија: Преглед на проекти за краудмапирање

Категории: Источна и Централна Европа, Македонија, Граѓански медиуми, Образование, Развој, Технологија

Борис Ристовски [1] објави преглед на македонските проекти што користат краудмапирање [2] (crowdmapping [3]) и ги замоли [4] локалните корисници на Интернет да одговорат на неговата анкета [5], која е дел од истражувањето за магистерски труд.