- Global Voices на македонски - https://mk.globalvoices.org -

Што е китаистика?

Категории: Западна Европа, Источна Азија, Тајван, Шпанија, Граѓански медиуми, Јазик, Книжевност, Уметност и култура

Китаистика [1] (синологија) се уште е непозната за многумина, пишува [2] Исма Руиз набрзо по завршувањето на Првиот интернационален конгрес за китаистика на шпански, минатиот јуни на Универзитетот Тамканг – Тамсуи, Тајван.

Иако фокусот беше ставен на преведување и интерпретација на класични кинески дела, беше спомената и потребата од учењето на нов јазик додека проучувате некоја култура како и способноста да се зборува јазикот во политиката. Двајца говорници го задржаа вниманието на Руиз, Алисиа Релинке и Едуардо Даниел Овиедо. За нивните говори, Руиз забележува:

Relinque, nos explicó muy brevemente su experiencia personal como traductora y cómo a lo largo del tiempo ha ido cambiando su metodología en función de la obra a traducir e incluso a veces por los requisitos impuestos desde la editorial. Seguidamente expuso varios ejemplos de traducciones de otros autores

[…]

(Oviedo) trataba del papel que juega actualmente el chino como elemento integrador de la sociedad china, así como la lucha que tiene con otros idiomas para ser la lengua hegemónica a medida que crece el poder político y económico de la República Popular China, mientras expande su influencia a otras regiones del mundo de cara a la formación de una lengua global.

Релинке накратко ни раскажа за нејзиното лично искуство како преведувач и како со текот на времето ја менувала нејзината методологија според текстот што требало да се преведе и понекогаш дури и по барањата на издавачот. Потоа, таа зборуваше за неколку преводи од други автори.

[…]

(Овиедо) зборуваше за улогата која моментално ја има кинескиот јазик како обединувачки елемент во кинеското општество, како и за борбата помеѓу тој јазик и останатите јазици за доминантност со растењето на екомонската и политичката моќ на Народна Република Кина, и ширењето на нејзиното влијание на други делови од светот во поглед на формирање на глобален јазик.

Сега останува да го чекаме вториот конгрес во 2016 и можноста за Автономниот Универзитет од Барселона да го организира истиот. За ова се уште не е одлучено.

Можете да ја следите Исма Руиз на Твитер [3] и Фејсбук [4].

Овој пост е дел од двасет и осмиот #LunesDeBlogsGV [5] (Понеделник на блогови на ГВ) на 10ти ноември, 2014.