Венецуела: Погледи и мислења за регулирање на Интернетот

Денес, Народното собрание на Венецуела ќе расправа за реформа на националниот систем за телекомуникации, која вклучува создавање на национална точка за мрежен пристап, регулирање на целата содржина дистрибуирана преку Интернет и забрана за неколку видови содржина (секс, насилство и оние кои ја „нарушуваат пристојноста“). Додека венецуелските политичари молчат, нетизените ги изразија своите погледи во врска со овој нацрт закон.

Корисникот Фрик [шпански]на овој блог рече:

El argumento de las voces “justas” o “útiles” como catalizador de quién tiene derecho de tener libertad de expresión y quién no lo tiene no es justificativo de la censura y, de nuevo, no es potestad del estado tomar mis decisiones morales por mí.

Аргументот за „фер“ или „корисно“ има улога на катализатор да одреди кој има право на слобода на изразување, а кој нема, не е оправдување за цензура и повторно, не може државната моќ да донесува морални одлуки наместо мене.

Корисникот Лубрио (Лигино Браки Роа), кој се идентификува себеси како силен поддржувач на Претседателот Чавез, критикуваше дека законот исто така би можел да се спроведе врз про-владините корисници [шпански]:

Alguien me llamará exagerado por suponer que este proyecto de Ley pueda usarse para censurar páginas del proceso revolucionario. El problema es que ciertos órganos del Estado, en sus intentos por parecer “imparciales” y no ser criticados, han acostumbrado imponer sanciones a “ambos bandos” cuando éstas se aplican. Por ejemplo, no me extrañaría que en el futuro Conatel decida bloquear a Noticiero Digital, pero para “parecer imparcial”, decida hacer lo mismo con Aporrea. O que decida sacar del aire a “Aló Ciudadano” por irrespetar a Cilia Flores, pero que, para “parecer imparcial”, decida sacar del aire a “La Hojilla” por irrespetar al alcalde Carlos Ocariz.

Некој може да рече дека претерувам со тоа пто претпоставувам дека овој нацрт закон исто така би можел да се користи за цензура на страниците за револуционерниот процес. Проблемот е во тоа што одредени органи на државата, во своите обиди да изгледаат „фер“ и да не бидат критикувани, наметнуваат санкции на „двете страни“ кога тие се спроведуваат. На пример, не би ме изненадило ако во иднина Конател (Национална комисија за телекомуникации) реши да го блокира Нотисиеро Дигитал, но со цел да „изгледа фер“, решава да го стори истото и со „Апореа“. Или ако реши да ја оттргне „Ало Сиудадано“ за непочитување на Силија Флорес, но со цел да „изгледа фер“, решава да ги оттргне „Охија“ поради непочитување на градоначалникот Карлос Окариз.

ЕнигмаПрес [шпански] изјави дека службениците на владата ги игнорираат механизмите на Интернет:

Estos señores encargados de la reforma – Ley Resorte – censura – Control – Internet en Venezuela ignoran por completo la larga historia de las comunidades electrónicas. Ignoran la herencia de libertad del cyberpunk. Los manifiestos de Internet a nivel mundial y la filosofía y esencia del Zeitgeist y Phatos del mundo digital.

Овие господа кои се задолжени за реформата – закон Ресорте – цензура – контрола на Интернетот во Венецуела, целосно ја игнорираат историјата на електронските комуникации. Го игнорираат наследството на слобода на киберпанк. Манифестите на Интернет во светот и филозофијата и потребата на Цајтгаист и Патос во дигиталниот свет.

Од друга страна, Луис Карлос Дијаз [шпански] пишуваше за неспроведливоста на законот, неговото несовпаѓање и недоследноста:

La reforma de la Ley Resorte que incluye a Internet busca ponerle puertas al campo y darle al Estado-Gobierno potestades de control, monitoreo y sanción que inmediatamente nos pondrán a la cola del continente en materia de libertades para los usuarios. Esto será tan difícil de explicárselo a un extranjero como Cadivi, pero nuestros legisladores creen que Internet es un “canal” con horarios y territorialidad. Creen además que Internet es un espacio que guarda las “buenas costumbres”. Creen que el prestador de servicio de Internet es el que difunde contenidos, y por lo tanto le ofrece multas si no los controla, que es una manera de sacudirse la responsabilidad de la censura.

Реформата на Законот Ресорте која го вклучува Интернетот, бара да постави порти на полето и да и даде на државната власт моќ на контрола, врши надзор и казнување кое веднаш ќе не стави на последно место на континентот во врска со слободата на корисникот. Ова ќе биде толку тешко да се објасни на странец исто како Кадиви, но нашите законодавци веруваат дека Интернетот е „канал“ со план и територија. Тие исто така веруваат дека Интернетот е простор кој ги зачувува „добрите манири“. Веруваат дека снабдувачот на Интернет услуги емитува содржина и затоа казнуваат ако тој не ја контролира содржината, што претставува начин да се ослободат од одговорноста за цензура.

Започни ја конверзацијата

Автори, ве молиме Најава »

Насоки

  • Сите коментари се модерирани. Не го поставувајте вашиот коментар повеќе од еднаш, бидејќи може да биде идентификуван како спам.
  • Ве молиме однесувајте се кон другите со почит. Коментарите кои содржат омраза, непристојност и лични напади нема да бидат одобрени.